Pokalbių konsultanto funkcionalumo veikimui reikalingi pasirenkami (funkciniai) slapukai, žr. „Slapukų nustatymai“

Valdymas

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto vienintelė akcininkė yra valstybė – Lietuvos Respublika, kurios, kaip akcininkės, turtines ir neturtines teises įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

 

Akcinės bendrovės Lietuvos paštas valdymas

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos priimti raštiški sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

Pagal akcinės bendrovės Lietuvos pašto įstatus bendrovės organai yra šie: visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba, bendrovės vadovas – bendrovės generalinis direktorius.

Bendrovės valdyba yra kolegialus organas, kurį sudaro 5 (penki) nariai.  Dauguma valdybos narių turi būti nepriklausomi, kaip tai apibrėžiama Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Valdybos narius ketveriems metams renka visuotinis akcininkų susirinkimas.

Bendrovės generalinį direktorių renka ir atšaukia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, nustato veiklos tikslus, skatina jį ir sprendžia dėl atsakomybės už darbo pareigų pažeidimą taikymo bendrovės valdyba. Bendrovės generalinis direktorius yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris pagal savo įgaliojimus organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą.

Akcinės bendrovės Lietuvos paštas akcijos

Akcinės bendrovės Lietuvos pašto 100 proc. akcijų nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai, kurios, kaip vienintelės akcininkės, turtines ir neturtines teises įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 32 791 578,90 eurų, kuris padalytas į 113 074 410 akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 eurų.

 

Valdyba

Šiuo metu vyksta atranka į Lietuvos pašto valdybą.

AB Lietuvos pašto vadovybė

 • Rolandas Zukas
  Rolandas Zukas

  Generalinis direktorius

 • Ruslanas
  Ruslanas Prokofjevas

  Verslo ir technologijų plėtros direktorius

 • Pašto operacijų direktorius Laurynas Kazlauskas
  Laurynas Kazlauskas

  Pašto operacijų direktorius

 • Giedrė Vaitekūnaitė
  Giedrė Vaitekūnaitė

  Tinklo padalinio direktorė

Dokumentai