Patalpų nuoma ir pardavimai

Patalpų nuoma

Patalpų nuoma

Dėl galimos nekilnojamojo turto (patalpų / pastatų / kiemo statinių) nuomos kreiptis el. p. turto.valdymas@post.lt nurodant dominančio turto adresą, pageidaujamą nuomos plotą ir terminą, siūlomą nuomos kainą bei planuojamą vykdyti veiklą. Turtas nuomojamas vadovaujantis akcinės bendrovės Lietuvos pašto Nekilnojamojo turto išnuomojimo tvarka (Žr. „Susiję dokumentai“).

 

Nuomojamas nekilnojamasis turtas

 

Ieškome nuomai

 

Pavadinimas: Akcinės bendrovės Lietuvos pašto patalpų logistikos centro veiklai Kauno regione nuomos konkursas
Nuomininkas: Akcinė bendrovė Lietuvos paštas
J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius
Įmonės kodas 121215587
PVM mokėtojo kodas LT212155811    
A.s. LT71 7044 0600 0018 7388    
AB SEB bankas    
Tel. (8 700) 55 400
El. paštas: info@post.lt
Nuomininko kontaktinis asmuo: Andrej Litvinov, el. paštas: a.litvinov@post.lt, mob. tel. +370 658 28134
Nuomos proceso būdas: Viešas konkursas. 
Bendrovė numato derybas dėl kainų ir kitų pasiūlymo sąlygų.
 
Reikalingo išsinuomoti nekilnojamojo turto paskirtis, plotas, trumpas aprašymas: Reikalavimai planuojamų nuomotis patalpų logistikos centro veiklai Kauno regione nuomai 
Pageidaujamas nuomos terminas: Nurodytas dokumente „Reikalavimai planuojamų nuomotis patalpų logistikos centro veiklai Kauno regione nuomai“
Pasiūlymo nuomoti nekilnojamąjį turtą pateikimo tvarka: 1. Pasiūlymas teikiamas užpildant pasiūlymo formą.
2. Pasiūlymus ir kitus nekilnojamo turto valdytojo arba jo įgalioto asmens pasirašytus dokumentus arba jų kopijas konkurso dalyvis turi pateikti elektronine forma (skenuotus, .pdf arba .adoc formatu) el. paštu: turto.valdymas@post.lt ne vėliau kaip iki 2022-07-13 (imtinai).
3. Konkurso dokumentai ir bet kokia su konkursu susijusi informacija turi būti pateikiama lietuvių kalba. Jeigu pateikiami užsienio kalbomis surašyti dokumentai ar jų kopijos, kartu turi būti pateikiami vertimų biuro patvirtinti dokumentų vertimai į lietuvių kalbą. 
4. Teikiant pasiūlymą būtina numatyti patalpų apžiūrėjimo galimybę, nurodant laiką, per kurį bus galima fiziškai apžiūrėti ir įvertinti nuomojamas patalpas, bei kontaktinį asmenį.
Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu dėl bet kokių priežasčių nutraukti turto nuomos procedūrą.
Bendrovė nesudaro turto sandorių su Bendrovės darbuotojais, Bendrovės priežiūros ir valdymo organų nariais ar su jais susijusiais asmenimis.
Turto išsinuomojimo procesas vykdomas vadovaujantis Bendrovės nekilnojamojo turto išsinuomojimo tvarka (https://www.post.lt/lt/patalpu-nuoma-ir-pardavimai → Patalpų nuoma → Susiję dokumentai)

Pranešimo apie galimai pastebėtas korupcijos apraiškas ar galimai neteisėtus Bendrovės darbuotojų veiksmus pateikimo būdas elektroniniu paštu: pranesk@post.lt 

 

Jurbarko mieste Domina ilgalaikė nuoma. 
Patalpos pirmame aukšte. 
Bendras patalpų plotas: apie 170 kv. m. (gali būti atskiruose pastatuose - 90 kv. m ir 80 kv. m).
14 automobilių stovėjimų vietų (dėl vietų skaičiaus galima derėtis).
Patalpos turi būti pritaikytos neįgaliems.
Prašome siūlyti įvairius variantus.
Telefonas pasiteiravimui +370 671 43 884
Šakių mieste

 

Domina ilgalaikė nuoma. 
Patalpos pirmame aukšte. 
Bendras patalpų plotas: apie 200 kv. m. (gali būti atskiruose pastatuose - 90 kv. m ir 110 kv. m).
21 automobilių stovėjimų vieta (dėl vietų skaičiaus galima derėtis).
Patalpos turi būti pritaikytos neįgaliems.
Prašome siūlyti įvairius variantus.
Telefonas pasiteiravimui +370 671 43 884

 

2021 m. išsinuomotas turtas

Susiję dokumentai

 

Parduodame

Nekilnojamas turtas

Pageidaujantieji įsigyti patalpas/statinius akcinei bendrovei Lietuvos paštui adresu J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius arba el. paštu turto.valdymas@post.lt pateikia pasiūlymą, kuriame nurodo:

 • pasiūlymo teikėjo vardą ir pavardę, asmens kodą (fiziniams asmenims);
 • įmonės pavadinimą, įmonės kodą (juridiniams asmenims);
 • adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą;
 • pageidaujamų įsigyti patalpų/statinių adresą;
 • siūlomą patalpų/statinių įsigijimo kainą;
 • atsiskaitymo terminą.

 

Parduodamas nekilnojamas turtas

 

Pardavimai aukcione

Parduotas nekilnojamas turtas

Kilnojamas turtas

 

Pageidaujantieji įsigyti patalpas/statinius akcinei bendrovei Lietuvos paštui adresu J. Jasinskio g. 16, 03500 Vilnius arba el. paštu turto.valdymas@post.lt pateikia pasiūlymą, kuriame nurodo:

 • pasiūlymo teikėjo vardą ir pavardę, asmens kodą (fiziniams asmenims);
 • įmonės pavadinimą, įmonės kodą (juridiniams asmenims);
 • adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą;
 • pageidaujamų įsigyti patalpų/statinių adresą;
 • siūlomą patalpų/statinių įsigijimo kainą.

 

Parduodamas kilnojamas turtas

2021 m. parduotas kilnojamas turtas

Susiję dokumentai