Pokalbių konsultanto funkcionalumo veikimui reikalingi pasirenkami (funkciniai) slapukai, žr. „Slapukų nustatymai“

Papildomos paslaugos verslo klientams

Galioja nuo 2022 m. gegužės 1 d.

Nr.  Pavadinimas Tarifas už vieną paslaugą ar vieną pašto siuntą, Eur Tarifas už paslaugos vykdymą kalendorinį mėnesį, Eur
Be PVM Su PVM Be PVM Su PVM
1. Tarptautinės siuntos paieška užsienyje (paslaugą gali užsakyti tik siuntėjas)1 16,52 19,99 -
1 punkto pastaba. Paslaugai taikoma 100 proc. nuolaida, jei nuo tarptautinės pašto siuntos pateikimo siųsti dienos praėjo daugiau nei vienas mėnuo arba jei paslauga teikiama tarptautinio greitojo pašto siuntoms.
2. Dokumentas patvirtinantis siuntos priėmimą, įteikimą ar kitos paslaugos suteikimą1 9,91 11,99 -
3. Gaunamąją (-sias) pašto siuntą (-as) persiųsti gavėjui kitu adresu Lietuvoje ar į kitą paštą1,2 2,47 2,99 41,31 49,99
4. Siuntos paruošimas išsiųsti 2,47 2,99 -
4 punkto pastaba. Pakuotės kaina neįskaičiuota.
5. Pašto dėžutės išnuomojimas - 14,04 16,99
6. Siuntos įteikimo patvirtinimas (POD) (nuo 2023 kovo 1 d.) 1,45 1,75  
Siuntos įteikimo patvirtinimas (POD) (iki 2023 m. vasario 28 d.) 0,82 0,99  
6 punkto pastaba. Siuntos įteikimo patvirtinimas (POD) galimas laiškams ir siuntoms pasirašytinai  
7. Išperkamasis mokestis (COD)1: 3,72 4,50 -
7 punkto pastaba. Išperkamojo mokesčio perlaida siunčiama į gavėjo sąskaitą banke.
9. Primokamosios mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos įteikimas Mokama kaip už registruotąją mažąją arba didžiąją korespondencijos siuntą, įskaitant iš dalies sumokėtą sumą
9. Pašto siuntinio grąžinimas

Pašto siuntinio Lietuvoje, pasibaigus saugojimo gavimo pašte terminui, grąžinimas siuntėjui - pagal pašto siuntinių siuntimo Lietuvoje tarifus.

Tarptautinio pašto siuntinio, išsiųsto iš Lietuvos, grąžinimas siuntėjui - tarifas pagal pateiktą užsienio šalies, į kurią buvo siųstas pašto siuntinys, sąskaitą.

10. Tarptautinės pašto siuntos pateikimas muitinei (tarpininkavimo mokestis):
10.1 kai importuojamos siuntos vertė iki 150 Eur 6,99 -
10.2 kai importuojamos siuntos vertė didesnė nei 150 Eur 30,00 -
10.3 kai eksportuojamos siuntos vertė didesnė nei 1000 Eur 30,00 -
  10.2 ir 10.3 punkto pastaba. Šis įkainis taikomas, kai siuntoje ne daugiau nei 4 skirtingos prekės. Kai prekių daugiau, už kiekvieną papildomą deklaracijos lapą taikomas 6 Eur mokestis.
11. Tarptautinės pašto siuntos administravimo mokestis:
11.1 kai siunta deklaruojama savarankiškai (per muitinės platformą / per kitą tarpininką) 2,00 -
11.2 kai PVM apmokamas prekės pirkimo metu 0,00 -
12. Deklaracijos koregavimo mokestis 10,00 -
  12 punkto pastaba. Šis mokestis taikomas tuo atveju, kai klientas pageidauja deklaracijos taisymo ir mokesčių perskaičiavimo jau po muitinės procedūros įforminimo arba kai kliento pateikta tikslinanti informacija nesutampa su pirmine deklaruota informacija apie siuntą.

 

Nr.  Pavadinimas Tarifas, Eur
Be PVM Su PVM
1. Korespondencijos siuntų paėmimas iš kliento esančio siuntų pristatymo maršrutuose nustatytu laiku, kai sutartis dėl siuntų paėmimo su juo sudaryta ne trumpiau kaip vienam kalendoriniui mėnesiui:
1 punkto pastaba. Tarifai su klientais derinami individualiai, atsižvelgiant į siuntų paėmimo laiką ir vietą, pateikiamą siuntų kiekį bei klientų poreikiui parenkamą transporto priemonę, priklausomai nuo efektyvaus krovinio tūrio.
1.1. Mokestis per kalendorinį mėnesį, kai paėmimas vykdomas vieną kartą per savaitę (tą pačią savaitės dieną) 9,00 10,89
1.1 punkto pastaba. Maksimalus darbo dienų skaičius - 5 darbo dienos per savaitę, darbo dienomis laikomos klientą aptarnaujančio padalinio nustatytos darbo dienos. 
2. Korespondencijos siuntų paėmimas iš kliento, esančio siuntų pristatymo maršrutuose, kai siuntos telpa į maršrutą aptarnaujantį automobilį. 20,00 24,20
2 punkto pastaba. Mokestis taikomas už vieną paėmimą (kartą)
3. Įteikimo pranešimo pristatymas apie vidaus registruotosios ar įvertintosios mažosios arba didžiosios korespondencijos siuntos, vidaus pašto siuntinio 0,82 0,99

1 pastaba. Vienkartinių paslaugų (už vieną siuntą) prašymai vykdomi registruotosioms ir įvertintosioms korespondencijos siuntoms ir pašto siuntiniams.

2 pastaba. Jei prašymas teikiamas dėl pašto siuntinio gavėjo adreso pakeitimo, grąžinimo ar persiuntimo kitu adresu Lietuvoje, be mokesčio už prašymą bus taikomas pašto siuntinio siuntimo mokesčio tarifas į naują gavimo vietą.