Pakartotinio siuntos atsiėmimo terminale sąlygos

1. Šios Pakartotinio siuntos atsiėmimo terminale sąlygos (toliau – Sąlygos) apibrėžia taisykles, kai Klientas, neatsiimtą iš akcinės bendrovės Lietuvos pašto (toliau – Bendrovė) Terminalo siuntą, pakartotinai atsiima Terminale.

2. Šiame punkte nurodytos sąvokos Sąlygose vartojamos pagal joms priskirtą reikšmę:

    2.1. Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi Bendrovės paslaugomis;

    2.2. Siunta – Klientui adresuota Siunta, kuri jam pristatoma į Terminalą.

    2.3. Terminalas – savitarnos įrenginys, pažymėtas Bendrovės prekių ženklais, kuriuo naudodamasis Klientas gali atsiimti jam adresuotą Siuntą.

3. Klientas, neatsiėmęs Siuntos Terminale, turi galimybę gauti Siuntą į Terminalą pakartotinai.

4. Klientas, norėdamas gauti Siuntą į Terminalą pakartotinai, šią paslaugą užsisako užpildydamas Bendrovės nurodytą formą, kurioje, be kitų duomenų, nurodo Terminalą, kuriame pageidauja Siuntą atsiimti (toliau – Užsakymas).

5. Apie pakartotinai į Terminalą įdėtą siuntą Klientas informuojamas SMS pranešimu.

6. Atlikus Užsakymą, t.y. užsisakius Siuntos pakartotinį pristatymą į Terminalą, Siuntai suteikiamas naujas numeris, o senasis numeris tampa negaliojančiu. Klientas, norėdamas sužinoti naująjį Siuntos numerį, turi kreiptis į Klientų aptarnavimo centrą.

7. Pakartotinio Siuntos pristatymo į Terminalą paslaugos kaina yra 0,99 Eur (toliau – Įkainis). Klientas, atlikęs Užsakymą, įsipareigoja Įkainį sumokėti. Bendrovė, įvykdžiusi Užsakymą,  turi teisę reikalauti iš Kliento įkainį sumokėti ir tuo atveju, jei atlikęs pakartotinio Siuntos atsiėmimo per Terminalą paslaugos Užsakymą, Klientas per nustatytą terminą Siuntos iš Terminalo neatsiima.

8. Įkainį Klientas sumoka atsiimdamas Siuntą Terminale. Terminale yra galimybė atsiskaityti tik banko kortelėmis.

9. Pakartotinai į Terminalą įdėta Siunta saugoma 72 valandas.

10. Pakartotinai neatsiėmus Siuntos per Sąlygų 10 punkte nurodytą terminą ir nepareikalavus jos per 12 dienų nuo Siuntos išėmimo iš Terminalo dienos, Siunta saugoma dar 15 dienų, per kurias atliekami veiksmai, siekiant Siuntą grąžinti siuntėjui.