Socialinė atsakomybė

Lietuvos pašto įmonių grupė neteikia paramos nei fiziniams, nei juridiniams asmenims, išskyrus paramą darbuotojams, susijusiems su darbo santykiais, kolektyvinėje sutartyje numatytais atvejais ir tvarka.

Finansinės socialinės paramos ataskaitos