Dėl viešojoje erdvėje pasirodžiusio klaidinančio teiginio apie prenumeratos įkainių pokyčius

2022-06-27

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje pasirodė klaidinanti informacija, kad nuo 2023 m. sausio 1 d. Lietuvos paštas 10 kartų didins prenumeruojamų leidinių pristatymo kainas miestuose. Bendrovė atkreipia dėmesį, kad nuo minėtos datos 10 kartų bus didinama tik fiksuota tarifo dalis už vieną leidinio vienetą.

Prenumeruojamo leidinio pristatymo kainą sudaro tiek fiksuota dalis, tiek įkainis už leidinio svorį, todėl vidutinė bendra leidinio pristatymo kaina miestuose padidės ne 10 kartų. Tarifo dalis už leidinio svorį lieka nepakitusi.

Apačioje pateikiamoje lentelėje matomas tarifų pokytis populiariausiems 50 g ir 200 g leidiniams nuo 2023 m. sausio 1 d.:

 Leidinio svoris

 Vidutinė kaina 2022 m.

 Vidutinė kaina 2023 m.

 50 g

 0,2 EUR

 0,65 EUR

 200 g

 0,73 EUR

 1,18 EUR

Sprendimą keisti periodinių leidinių pristatymo tarifus lėmė  pastaruoju metu Lietuvoje įsibėgėjanti infliacija, kuri jaučiama daugelyje ekonomikos sektorių. Ženkliai kylančios kuro, prekių ir paslaugų kainos, augančios išlaidos darbo užmokesčiui, o taip pat mažėjančios korespondencijos apimtys, sumažinusios laiškininkų aptarnaujamų adresų tankį, didina leidinių pristatymo savikainą.

Prenumeratos pristatymo paslaugų teikimas miestuose dėl istoriškai retai peržiūrėtų tarifų ir sparčiai išaugusios savikainos šiuo metu yra nuostolingas. Skirtingai nei kaimiškose vietovėse, patiriamos sąnaudos nėra kompensuojamos valstybės.

Nuo ateinančių metų pradžios taikomi nauji tarifai padengs tik 2021 m. Lietuvos pašto patirtas didesnes sąnaudas. Sąnaudų augimą 2022–2023 m. sieksime padengti didindami procesų efektyvumą bei diegdami papildomus technologinius sprendimus.

Susipažinti su visu nuo 2023 m. sausio 1 d. galiosiančiu periodinių leidinių pristatymo kainynu galima čia:

 Periodinio leidinio pristatymo sąlygos

 2022 m. periodinio leidinio pristatymo tarifai (Eur be PVM)

 2023 m. periodinio leidinio pristatymo tarifai (Eur be PVM)

 Tarifas už vnt.

 0,05

 0,50

 

Kintamas tarifas: už periodinio leidinio svorį (100 g):

 kai leidinys iš leidėjo priimamas universaliosios paslaugos teikėjo logistikos centre:

 iki 60 g

 0,30

 0,30

 virš 60 g

 0,34

 0,34

 

 kai leidinys iš leidėjo priimamas universaliosios paslaugos teikėjo skirstymo centre:

 iki 60 g

 0,24

 0,24

 virš 60 g

 0,28

 0,28

 

 

 

Buvo naudinga? Dalinkitės: