Veiklos strategija 2019-2023

Atnaujintoje AB Lietuvos paštas 2019-2023 m. veiklos strategijoje apibrėžti prioritetai iki 2023 metų.

AB Lietuvos paštas strategijos tikslas – tvarus augimas užtikrinant viešo intereso paslaugas.

Plačiau su strategija galite susipažinti čia. 

Mūsų misija

Patogiai gauti ir siųsti. Visiems.

Mūsų vizija

Lietuvą su pasauliu jungiantis, šiuolaikiškas ir patikimas paštas.

 

Mūsų vertybės

LP vertybės

Strateginiai prioritetai

  • E. komercijos sprendimų klientams plėtra;

  • Veiklos optimizavimas, automatizavimas ir skaitmenizavimas;

  • Motyvuojančios darbo aplinkos kūrimas;

  • Viešo intereso paslaugų užtikrinimas.

Įmonės tikslai

Eil. Nr.

Tikslo pavadinimas

Tikslo tipas

Mato vnt.

2019 planas

1.

Konsoliduotos pajamos

Kiekybinis

Tūks. EUR

98.654

2.

Pasiekti planuotą EBITDA (normalizuota)

Kiekybinis

Tūkst. EUR

9.331

3.

Įgyvendinti strateginius projektus pagal numatytą apimtį

Kokybinis

Taip / Ne

-

4.

Didinti NPS

Kiekybinis

Proc.

 1

5.

Didinti darbuotojų įsitraukimą

Kiekybinis

Proc.

42%

6.

Užtikrinti vidaus pirmenybinių pašto siuntų pristatymas per 1 darbo dieną (D+1) ir per 3 darbo dienas (D+3)

Kiekybinis

Proc.

D+1 > 85

D+3 > 97